Propagácia zverejnenia ponúk

Rovnako kladieme veľký dôraz na maximalizáciu propagácie za účelom zverejnenia ponuky čo najširšiemu okruhu potencionálnych záujemcov, tak, aby samotná dražba bola čo najširšie inzerovaná prostredníctvom:

Webových stránok

  • www.dobrereality.sk

ktoré sú prepojené na najsledovanejšie portály s ponukou nehnuteľností ako sú : topreality.sk, atď.

Direct mailing

Direct mailingu klientom, pri ktorom využívame priame kontakty na záujemcov o kúpu nehnuteľnosti ako investičného uloženia financií, ktoré sme nadobudli počas súčasnej aktivity v oblasti trhu s realitami.

Inzerciou v lokálnych novinách týždenníkov

ako : Pardon - Trenčín, Dubnica, Ilava, Trnava, Nitra , Region press – Trenčiansko, Ilavsko, Nitriansko, Trnavsko , ktoré svojím záberom pokrývanú súčasne okolité satelitné dedinky a zabezpečujú reálny dosah pre miestnych potencionálnych záujemcou o kúpou.

Ďaľšie spôsoby ako napr. letákovanie, oznamy v miestnych rozhlasoch, inzercia v komerčných celoštátnych periodikách a médiách s celorepublikovou pôsobnosťou aplikujeme adekvátne ku charakteru draženej nehnuteľnosti jej bonity a lokality.

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s našou spoločnosťou dovoľujeme si uviesť základné náležitosti zmluvy o zabezpečení výkonu dražby majúce rozhodujúci vplyv na náklady veriteľa.